ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Fúzia spoločností (Mergers & Acquisitions)
Fúzia spoločností (Mergers & Acquisitions) je súhrnný pojem, ktorým označujeme spoj spojenie organizácií. Fúzia spoločností môžu prebehnúť dvoma základnými spôsobmi - splynutím alebo zlúčením.

Fúzia spoločností (Mergers & Acquisitions) je súhrnný pojem, ktorým označujeme splynutie lebo zlúčenie organizácií. Fúzia spoločností môžu prebehnúť dvoma základnými spôsobmi:

Fúzia spoločností označuje buď procesy pri ktorých dochádza k právnemu, organizačnému a ekonomickému spájanie organizáciou alebo podnikov, alebo samotný výsledok týchto procesov. Fúzia vždy prebieha vo viacerých rovinách, aby bola úspešná - ide najmä o rovinu finančnú, majetkovú, právnú, organizačnú, procesnú či kultúrnu.

Praktické využitie fúzie spoločností: Fúzie môžu byť jednou z metód rastu podnikov. Na rozdiel od organického rastu umožňujú oveľa rýchlejší rast a rozširovanie podniku. Zo svojej podstaty však fúzie spoločností skrývajú mnoho rizík, predovšetkým je to riziko kultúrno - organizačného aspektu, ktoré môže byť dôvodom neúspešnej fúzie - spojenie dvoch firiem s rozdielnou kultúrou a organizačnými zvyklosťami. Ďalšími dôvodmi sú nereálne odhady budúceho potenciálu účastníkov fúzií, rozdielna alebo chýbajúce stratégie a neskúsenosť manažmentu s akvizičnými procesmi. Pomocou fúzií rastú predovšetkým veľké nadnárodné koncerny, ktoré tým rýchlo získavajú nové trhy, získavajú nové technológie, ​​patenty, optimalizujú svoje daňové zaťaženie alebo alokujú voľný kapitál.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia