ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Freelancer (Nezávislý profesionál, odborník na voľnej nohe)
Freelancer je označenie pre nezávislého profesionála, ktorý sa necháva najímať firmami na prácu, na ktorú sa špecializuje. Slovo Freelancer pochádza z angličtiny.

Freelancer je označenie pre nezávislého profesionála, ktorý sa necháva najímať firmami na prácu, na ktorú sa špecializuje. Slovo Freelancer pochádza z angličtiny, niekedy sa tiež používa freelance worker, odborník na voľnej nohe alebo kontraktor (Independent contractor). Freelance pracovníci buď na trhu práce vystupujú sami, alebo pod hlavičkou personálnej agentúry.

Freelancer je živnostník alebo podnikateľ, ktorý podniká len sám na seba a necháva sa najímať od ostatných. Freelancer pracujú v mnohých odboroch, ako poradenstvo, informačné a komunikačné technológie, riadenie projektov, prekladateľstvo, médiá a propagácie , hudba, novinárčina, hudba a filmový priemysel, organizovanie akcií, copywriting, webdesign, vývoj a programovanie, grafický dizajn a ďalšie.

Využitie freelancerov v praxi: Typické profesie, pre ktoré organizácie využívajú freelancer sú také, ktoré vyžadujú vysokú špecializáciu a zároveň ich organizácia nepotrebuje dlhodobo (sú teda nárazové, ako je prekladateľská činnosť alebo zavedenie podnikového informačného systému), prípadne také profesie, u ktorých to legislatíva daného štátu umožňuje a je tento zmluvný vzťah je výhodnejšia ako pracovný pomer.

Ako freelancer tiež často býva človek, ktorý si chce udržať svoju nezávislosť a nechce vstupovať do zamestnaneckého pomeru.

Firmy najčastejšie využívajú freelancer pre tieto profesie:

Forma zmluvného vzťahu s freelancer sa líši podľa legislatívy každého štátu a môže mať buď podobu písané, alebo ústnej zmluvy. Takisto spôsob platby freelancer sa líši podľa legislatívy a tiež podľa charakteru práce, ktorú vykonáva (hodinová, viazaná na úlohu, viazaná na celý projekt atď)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

  • Nákup
predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá