ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Forwardy (Forwards)
Forward (Forwardový kontrakt, Forwardy) je pojem pre mimoburzové finančné kontrakt uzavretý medzi dvoma subjektmi o budúcom nákupe aktív kupujúcim vo vopred dohodnutom termíne a za vopred dohodnutú cenu.

Forward (Forwardový kontrakt, Forwardy) je pojem pre mimoburzové finančné kontrakt uzavretý medzi dvoma subjektmi o budúcom nákupe aktív kupujúcim v vopred dohodnutom termíne a za vopred dohodnutú cenu. Budúce záväzky vo forwardovom kontraktu sú obojstranné - záväzok kupujúceho kúpiť a záväzok predávajúceho aktívum predať.

Forward je najjednoduchšie finančný derivát. Pojem sa spravidla neprekladá, používa sa anglický výraz Forward.

Forwardy v praxi: Forwardové kontrakty sa používajú mimo burzy a umožňujú dodania a plnenia predmetu zmluvy v budúcnosti za dnes stanovenú cenu. Na rozdiel od futures dochádza u forwardových kontraktov k fyzickému plnenie dohodnutého obchodu (k dodaniu predmetu zmluvy, tzv. podkladového aktíva). Forwardový kontrakt je z hľadiska času opakom tzv. spotového kontraktu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia