ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Forfaiting
Forfaiting je pojem, ktorý označuje odkúpenie (odplatný prevod) doteraz nesplatených pohľadávok.

Forfaiting je pojem, ktorý označuje odkúpenie (odplatný prevod) dosiaľ neuspokojených pohľadávok, ktoré sú zabezpečené bankovou zárukou, zmenkou avalovanej bankou alebo dokumentárnym akreditívom s odloženou splatnosťou. Odkúpenie pohľadávok prevádza špecializovaná forfaitingová spoločnosť bez možnosti spätného postihu dodávateľa v prípade, že odberateľ nezaplatí (tzv. bez regresu). Forfaiting patrí medzi krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé formy financovania.

Pre forfaitingové operácie existuje sekundárny trh (napr. v Londýne), na ktorom je forfaiter môže ďalej predať.

Priebeh forfaitingové operácie:

Výhodou forfajtingu je možnosť získať hotovostné platbu v krátkej dobe po dodávke, previesť menová, kurzová a ďalšie riziká na forfaitéra, možnosť ponúknuť odberateľovi odloženej platenia

Nevýhodou je, že forfaiting býva drahší než klasický bankový úver, avšak pre zadlžené podniky môže byť dostupnejšie.

Využitie forfaitingu v praxi: Forfaiting využívajú dodávatelia, ktorí majú dohodnutú platobnú podmienku s odberateľom odloženú platbu. Používajú ho predovšetkým firmy dodávajúce zahraničným dodávateľom. Forfaitingové obchody sa dojednávajú individuálne (teda na jednotlivé obchody).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

Komentáre

Himanshu arya pred viac ako rokom

Hey thanks for such impressive article just from our website you will learn that how to open windows 10 internet explorer in easiest way by getting help support from our article which you will do it online in few steps.

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:
peter kewer pred 11 mesiaci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia