ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Forfaiting
Forfaiting je pojem, ktorý označuje odkúpenie (odplatný prevod) doteraz nesplatených pohľadávok.

Forfaiting je pojem, ktorý označuje odkúpenie (odplatný prevod) dosiaľ neuspokojených pohľadávok, ktoré sú zabezpečené bankovou zárukou, zmenkou avalovanej bankou alebo dokumentárnym akreditívom s odloženou splatnosťou. Odkúpenie pohľadávok prevádza špecializovaná forfaitingová spoločnosť bez možnosti spätného postihu dodávateľa v prípade, že odberateľ nezaplatí (tzv. bez regresu). Forfaiting patrí medzi krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé formy financovania.

Pre forfaitingové operácie existuje sekundárny trh (napr. v Londýne), na ktorom je forfaiter môže ďalej predať.

Priebeh forfaitingové operácie:

Výhodou forfajtingu je možnosť získať hotovostné platbu v krátkej dobe po dodávke, previesť menová, kurzová a ďalšie riziká na forfaitéra, možnosť ponúknuť odberateľovi odloženej platenia

Nevýhodou je, že forfaiting býva drahší než klasický bankový úver, avšak pre zadlžené podniky môže byť dostupnejšie.

Využitie forfaitingu v praxi: Forfaiting využívajú dodávatelia, ktorí majú dohodnutú platobnú podmienku s odberateľom odloženú platbu. Používajú ho predovšetkým firmy dodávajúce zahraničným dodávateľom. Forfaitingové obchody sa dojednávajú individuálne (teda na jednotlivé obchody).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia