ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Forenznú veda (Forenzika) (Forensic science (Forensics))
Forenzná veda (alebo skrátene forenzika, forensics), je vedný odbor, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním, získavaním a (súdnym) dokazovaním nejakého bezpečnostného incidentu alebo porušenia práva štátu či pravidiel organizácie.

Forenzná veda (alebo skrátene forenzika, forensics), je vedný odbor, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním, získavaním a (súdnym) dokazovaním nejakého bezpečnostného incidentu alebo porušenia práva štátu či pravidiel organizácie. Forenzná veda vytvára a zlepšuje postupy vedúce k preukázaniu identity osôb, pravosti dát, pravosti listín, identifikácii zbraní, chemikálií a podobne. Využitie forenzných vied a postupov pri vyšetrovaní sa nazýva forenzná analýza. Najvýznamnejšie odbory forenznej vedy sú:

  • Forenzná účtovníctva sa zaoberá vyšetrovaním podvodov v účtovníctva
  • Počítačová forenzika - zaoberá sa vyšetrovaním a dôkaznom konaní informačných a komunikačných technológií a elektronických zariadení
  • Digitálne forenzika, e-Discovery - zaoberá sa zisťovaním dôkazov na elektronických médiách, nesúcich dáta, video či zvukovej stopy
  • Forenzika mobilných zariadení-zaoberá sa preverovaním a vyšetrovaním mobilných zariadení vrátane mobilnej komunikácie (hlasové a dátové prenosy, SMS, SIM Karty)
  • Forenzná daktyloskopia - zahŕňa metódy určovaním identity pomocou odtlačkov prstov
  • Forenzná biometrie - zaoberá sa určovaním identity pomocou biometrických charakteristík
  • Forenzná engineering - zaoberá sa materiálovými a technologickými dôkazy
  • Forenzná lingvistika - zaoberá sa metódami na základe lingvistickej analýzy
  • Forenzná psychiatria - využíva poznatky psychológie a sociálnej psychológie pre potreby vyšetrovania a dôkazov

Využitie forenziky v praxi: Forenzná vedy sú využívané v rámci rôznych forenzných analýz a auditov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia