ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Forenznú audit
Forenznú audit je jednorazové, intenzívna prevedenie forenznej analýzy treťou nezávislou osobou (audítorom, audítorskou firmou). Audit je na rozdiel od analýzy intenzívnejší a vždy vykonávaný nezávislou osobou.

Forenzná audit je jednorazové, intenzívna prevedenie forenznej analýzy treťou nezávislou osobou (audítorom, audítorskou firmou). Audit je na rozdiel od analýzy intenzívnejší a vždy vykonávaný nezávislou osobou, jeho výsledkom je dôkazný materiál vo forme audítorskej správy určený väčšinou súdu alebo vyšetrovacím orgánom.

Forenzná audit v praxi: Forenzná audit sa využíva k intenzívnemu prešetrenie nejakého incidentu, odhalenia podvodu alebo protiprávneho konania. Na rozdiel od ostatných auditov je teda zameraný na hľadanie vinníkov či podvodníkov. Forenzná audit môže byť vykonávaný v rôznych oblastiach, najčastejšie:

 • Forenzná audit účtovníctva - zameraný na odhalenie účtovných podvodov
 • Forenzná audit správy a nakladania s majetkom - zameraný na odhalenie podvodov pri správe majetku (najmä u veľkých spoločností)
 • Forenzná audit korupčného konania - zameraný na odhaľovanie korupcia
 • Forenzná audit verejného obstarávania - zameraný na transparentnosť zadávania verejných zákaziek
 • Forenzná audit prepojenie medzi subjektmi - zameraný na nedovolené previazanie organizácií v obchodnom styku
 • A ďalšie

Forenzná audit sa odohráva zhruba v týchto krokoch:

 • Definícia cieľov forenznej analýzy, definícia problému
 • Zvolenie metód forenznej analýzy a Identifikácia dôkazných predmetov
 • Fyzické zabezpečenie dôkazných predmetov
 • Zvolenie techniky skúmania predmetu analýzy
 • Analýza získaných dát (vizualizácia, dešifrovanie, lámanie hesiel).
 • Interpretácia výsledkov
 • Dokumentácia a prezentácia výsledkov forenznej analýzy

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia