ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Forenzná analýza (Forensic Analysis)
Forenzná analýza je pojem pre hĺbkovú analýzu, vyšetrovanie, ktorého účelom je objektívne určiť a zdokumentovať vinníkov, dôvody, priebeh a dôsledky nejakého bezpečnostného incidentu alebo porušenia práva štátu či pravidiel organizácie (pozri aj forenzný audit).

Forenzná analýza je pojem pre hĺbkovú analýzu, vyšetrovanie, ktorého účelom je objektívne určiť a zdokumentovať vinníkov, dôvody, priebeh a dôsledky nejakého bezpečnostného incidentu alebo porušenie práva štátu alebo pravidiel organizácie. Zjednodušene povedané, forenzná analýza vyšetruje priestupok alebo trestný čin - preukazuje kto, ako a kedy niečo zavinil. Často súvisí so súdnym dokazovaním, najmä v trestných záležitostiach. Zahŕňa využitie širokého spektra vyšetrovacích technológií a postupov a metód. Forenznú špecialisti zhromažďujú rôzne typy informácií, preto pracujú ako s elektronickými zariadeniami, tak klasickým spôsobom s informáciami na papieri.Forenzná analýza vychádza z odboru Forenzika (Forenzná veda).

Výsledkom forenznú počítačovej analýzy je znalecký alebo technický posudok alebo vyjadrenie, majúci dôkaznú hodnotu v súdnom konaní.

Využitie forenznej analýzy v praxi: Forenzná analýza slúži v praxi ako prostriedok na získanie dôkazov k trestným činom, zneužitie právomocí, porušenie zákona, interných pravidiel alebo smerníc, preukázanie identity osôb, pravosti listín, dát alebo informácií a to ako účastníkom trestného konania tak aj komerčnej sfére. Je to jeden zo spôsobov na riešenie bezpečnostných incidentov ak prípadnému následnému vymáhania škôd.

Forenzná analýza sa používa v celej rade oborov, od kriminalistiky až po interné vyšetrovanie incidentov vo vnútri organizácie. Každá z nich má svoje forenzné metódy vyšetrovania. Najčastejšie využitie forenznej analýzy v organizácii:

 • Forenzná analýza účtovníctva
 • Digitálna forenzná analýza
  • Počítačová forenzná analýza
  • Forenzná analýza databázy
  • Forenzná analýza mobilných zariadení
  • Forenzná analýza počítačovej siete
 • Video forenzná analýza
 • Audio forenzná analýza
 • Forenzná analýza v oblasti facility managementu
  • Požiarna vyšetrovanie
  • Vyšetrovanie nehôd
 • Forenzná psychológia

Forenznú analýzu vykonajú buď interný vyšetrovatelia alebo si organizácia najíma externú špecializovanú firmu, ktorá vykoná analýzu alebo ucelený forenznú audit. Audit je intenzívnejšie aj keď prakticky je rozdiel medzi oboma pojmami veľmi malý.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia