ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
Metóda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), v preklade Analýza možných chýb a ich následkov, zvyčajne sa neprekladá a používa sa skratka FMEA.

Metóda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), v preklade Analýza možných chýb a ich následkov, zvyčajne sa neprekladá a používa sa skratka FMEA. Jedná sa o analytickú techniku, ktorej cieľom je identifikovať miesta možného vzniku vád alebo porúch v systémoch. Bola vyvinutá v 60-tych rokoch minulého storočia v USA počas vesmírneho programe APOLLO spoločnosti NASA, ako nástroj pre hľadanie závažných rizík. Prvé civilné využitie tejto metódy boli spoločnosti Ford asi o 10 rokov neskôr, z dôvodu zlej kvality projektu Ford Pinto, na ktorom táto metóda bola prvýkrát použitá. Na začiatku 80-tych rokov bola metóda FMEA spracovaná do jednotnej príručky a bola zahrnutá do normy QS 9000. V priebehu posledných 20-tich rokoch sa FMEA postupne vyvíjala a rozširovala, vznikli napríklad metódy VDA, DRBF, FMECA ai ktoré nadväzujú alebo majú základ v tejto metóde. Zdroj: FMEA Wikipedia CS (pozri informácie pod článkom)

Vzhľadom k svojej univerzálnosti nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach, najmä v oblasti riadenie rizík a riadenia kvality, či riadenia bezpečnosti.

Využitie metódy FMEA v praxi: Podstatou metódy FMEA je systematická identifikácia všetkých možných chýb výrobku alebo procesu a ich dôsledkov, identifikácia krokov zamedzenie, zníženie alebo obmedzenie príčin týchto vád a zdokumentovanie celého procesu.

Metódu FMEA je možné použiť na rôzne druhy systémov, najčastejšie sa používa vo výrobe. Jedná sa o preventívnu metódu, ktorá umožňuje včasnú identifikovať možné poruchy, chyby alebo vady, ktoré môžu ovplyvniť funkcie systému alebo výslednú kvalitu či bezpečnosť. Tým tiež znižuje mieru rizika. Metóda vyžaduje veľkú skúsenosť tímu s analyzovaným systémom - správna identifikácia možných chýb a ich následkov je založená z veľkej časti na skúsenostiach a navyše je odporúčané zloženie tímu z viac ľudí tak, aby sa ich vedomosti a skúsenosti vzájomne vykrývali.

Pre zložitejšie systémy môže nasledovať analýza metódou FTA.

Existuje niekoľko aplikácií tejto metódy:

  • DFMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis)
  • SFMEA (System Failure Mode and Effect Analysis)
  • PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis)

Existuje tiež jej rozšírená podoba pod názvom FMECA (Failure Mode and Effect Critical Analysis) - Analýza možných chýb a ich kritických následkov.

Metóda FMEA sa stala základom normy IEC 60812 - (Failure Mode and Effect Analysis)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia