ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Fluktuacia zamestnancov
Fluktuácia zamestnancov je obrat pracovníkov v organizácii alebo firme. Miera fluktuácie sa vyjadruje v percentách.

Fluktuácia zamestnancov (anglicky Employee Turnover) je obrat pracovníkov v organizácii alebo firme. Miera fluktuácie sa vyjadruje v percentách a to pomerom rozvázaných pracovných zmlúv k priemernému počtu zamestnancov za jednotku času.

Čo znamená fluktuácia zamestnancov v praxi?

Určitá miera fluktuácie je nevyhnutná a nie je negatívnym javom. Líši sa podľa veľkosti firmy, podľa regiónu a kultúrnych zvyklostí (napr. V Japonsku je tradične veľmi nízka). Podľa niektorých zdrojov je miera fluktuácie pod 10% prijateľná. Nízka miera fluktuácie pomáha firme udržiavať inovačný potenciál a rast. Ak dosahuje 20% a viac, prevládajú viac jej negatívne javy.

Negatívne javy fluktuácia zamestnancov

  • Strata zaškolených zamestnancov
  • Znížená produktivita
  • Strata znalostí, obchodného tajomstva, únik informácií
  • Zvýšené náklady (Nástup a adaptácia zamestnancov, školenia, prepúšťanie zamestnancov)
  • Zníženie dôveryhodnosti firmy ako kvalitného zamestnávateľa
  • Strata obchodných príležitostí zviazaných s odchádzajúcimi zamestnancami
  • Demotiváciu a vyššia neistota súčasných zamestnancov

Pozitívne prínosy fluktuácia

  • Príliv nových skúseností a názorov, riedenie stereotypov
  • Redukcia neefektívnych pracovníkov alebo ľudí, ktorí nezapadajú do tímu či kultúry spoločnosti
  • Vytvorenie vnútornej konkurencie medzi pracovníkmi

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá