ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Finančný trh (Financial Market)
Finančný trh je pojem používaný pre označenie tej časti trhu, v ktorej sa odohráva pohyb finančných zdrojov, peňazí, cenných papierov, akcií, dlhopisov, zmeniek, šekov a iných finančných derivátov a inštrumentov.

Finančný trh (Financial Market) je pojem používaný pre označenie tej časti trhu, v ktorej sa odohráva pohyb finančných zdrojov (peňazí, cenných papierov, akcií, dlhopisov, zmeniek, šekov a ďalších finančných derivátov a inštrumentov). Na finančnom trhu na jednej strane stoja všetky organizácie a inštitúcie finančného sektora a na strane druhej organizácie a podniky, ktoré potrebujú buď uplatniť svoje prebytkové finančné zdroje, alebo naopak potrebujú získať cudzie finančné zdroje pre svoj chod alebo podnikania. S týmito potrebami sa v rámci finančného trhu obracajú na nejakú finančnú inštitúciu.

Finančný trh je teda súhrnné označenie pre všetky typy trhov, kde sa vymieňajú nejaká forma finančných zdrojov. Základné členenie finančnej trhu, podľa typu finančných zdrojov je na:

Z dôvodu stability finančného trhu na národnej i medzinárodnej úrovni je nutná jeho regulácia, ktorá má slúžiť nielen k stabilite financií trhov, ale aj k ochrane všetkých subjektov vstupujúcich na tieto trhy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia