ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Finančný lízing
Finančný lízing je druh lízingu, jeho podstatou je dlhodobý prenájom, kedy po skončení doby prenájmu dochádza zvyčajne k odkupu prenajatej veci nájomcu.

Finančný lízing (finance leasing), niekedy tiež označovaný ako kapitálový lízing, je druh finančnej služby a v podniku patrí medzi cudzie zdroje financovania. Finančný lízing je druh lízingu, jeho podstatou je dlhodobý prenájom, kedy po skončení doby prenájmu dochádza zvyčajne k odkupu prenajatej veci nájomcu. Doba prenájmu sa obvykle u finančného lízingu kryje s dobou ekonomickej životnosti predmetu prenájmu. Celkové leasingové splátky pokrývajú obstarávaciu cenu majetku a odkupná cena býva obvykle nižšia ako trhová cena majetku.

Predmet leasingu musí byť vždy poistený.

rozlišujeme:

  • Leasing s povinnosťou na odkúpenie predmetu
  • Leasing s právom na odkúpenie predmetu

Poskytovateľom lízingu je zvyčajne banka alebo leasingová spoločnosť.

Využitie finančného lízingu v praxi: Finančný lízing využívajú podniky ako jednu z možností externého spôsobu financovania, predovšetkým z dôvodu prenesenia rizík na poskytovateľa lízingu a optimalizácia cash flow.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia