ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Finančný audit
Finančný audit je nezávislé posúdenie finančnej výkazov organizácie. Jeho cieľom je posúdenie, či potvrdenia vierohodnosti finančných výkazov účtovnej jednotky - či sú obrazom skutočného stavu organizácie.

Finančný audit je nezávislé posúdenie finančné výkazov organizácie. Jeho cieľom je posúdenie, či potvrdenia vierohodnosti finančných výkazov danej účtovnej jednotky - či sú obrazom skutočného stavu organizácie a zodpovedajú legislatíve. Finančný audit vykonáva nezávislá osoba, ktorá sa nazýva audítor.

Finančný audit v praxi: Finančný audit sa vždy vykonáva v súlade s audítorskými štandardmi. Sú to buď štandardy ISA alebo iné, ktoré sú s ISA harmonizované (napr. GaAs). Pri finančnom audite sa posudzuje najmä stav majetku, záväzkov, výsledok hospodárenia. Výsledkom finančného auditu je potom Audítorská správa, ​​čo je štandardizovaný dokument, v ktorej sú uvedené závery audítora. Správa musí byť audítorom zhotovená presne podľa záväzných postupov daných štandardom.

Dôvodom pre vykonanie finančného auditu je požiadavka či potreba mať informácie zaručené od nezávislej osoby. Táto potreba vzniká napríklad od majiteľov, ktorí chcú poznať skutočný stav organizácie, alebo pri rokovaní s investormi, veriteľmi, alebo z daňových alebo iných dôvodov. V mnohých krajinách je finančný audit povinný pre všetky firmy od určitej veľkosti. Cieľovou skupinou výsledkov finančného auditu sa tak môže stať akýkoľvek stakeholder danej organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace štandardy:

  • GAAS (Generally Accepted Auditing Standards)
  • ISA (International Standards on Auditing)
  • US GAAP

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia