ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Finančné zdroje, financie
Financie predstavujú jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. Finančné zdroje sú z ekonomického hľadiska súčasťou aktív (majetku) organizácie.

Finančné zdroje je pojem, ktorý označuje finančné prostriedky organizácie. Finančné zdroje sú z ekonomického hľadiska súčasťou aktív (majetku) organizácie. Niekedy sa tiež používa iba výraz financie a to často s nejakým prívlastkom (napr. podnikové financie, osobné financie, Verejné financie).

Financie predstavujú jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu.

Z hľadiska ich riadenie sú finančné zdroje členené nasledovne:

  • Peňažné prostriedky podniku - hotovosť, vklady v peňažných ústavoch a ekvivalenty peňažných prostriedkov (ceniny, šeky…)
  • Podnikový kapitál - súhrn všetkých peňazí vložených do celkového majetku organizácie (vlastný kapitál + cudzí kapitál)
  • Ďalšie finančné zdroje - zdroje tvorby peňažných prostriedkov a podnikového kapitálu (pojmu tokov - súhrn “prítoku” peňazí do podniku za určité obdobie)

Pre označenie finančných zdrojov sa tiež používa pojem finančné aktíva **, ktoré môžu mať rôzne formy cenných papierov, ktoré organizácia vlastní alebo podobu iných **pohľadávok:

Manažérskou činnosťou (odborom) zameraným na financie je finančné riadenie.

Poznámka: Pojem financie nie je v teórii jednoznačne definován.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia