ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Finančné výkazy (Financial statements)
Finančné výkazy (Financial Statements) niekedy tiež účtovné výkazy je pojem, ktorý sa používa pre súhrnné označenie povinných výkazov zobrazujúcich základné finančnú situáciu podniku.

Finančné výkazy (Financial Statements) niekedy tiež účtovné výkazy je pojem, ktorý sa používa pre súhrnné označenie povinných výkazov zobrazujúcich základné finančnú situáciu podniku.

Základné finančné výkazy sú:

Forma a presná štruktúra finančných výkazov sa môže v jednotlivých štátoch líšiť - je daná príslušne platnými účtovnými predpismi v danom štáte, alebo príslušnými účtovnými štandardmi. Pre firmy s verejne obchodovateľnými cennými papiermi v Európskej únii platia štandardy IAS/IFRS, v spojených štátoch platí US GAAP.

Praktické využitie finančných výkazov: Finančné výkazy sú základnými vstupmi pre finančnú analýzu podniku, za ktorú je zvyčajne zodpovedný finančný manažér (CFO). Finančné výkazy súvaha a výkaz ziskov a strát (výsledovka) sú povinnou súčasťou účtovnej závierky podniku.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia