ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Finančné účtovníctvo (Financial Accountancy)
Finančné účtovníctvo - sleduje informácie za podnik ako celok a je určené predovšetkým pre externých používateľov (napr. daňové úrady, banky).

Finančné účtovníctvo (Financial Accountancy, Financial Accounting) - sleduje informácie za podnik ako celok a je určené ako pre externých používateľov (napr. daňové úrady, banky), tak aj interných používateľov ako zdroj dát pre manažérov.

Finančné účtovníctvo eviduje aktíva podniku, jeho vlastné imanie, dlhy podniku, výnosy, náklady a výsledok hospodárenia. Jeho vyústením sú finančné výkazy, ktoré slúžia na zostavenie účtovnej závierky. Z týchto výkazov možno získať v rámci finančné analýzy nielen informácie o finančnej pozícii a výkonnosti podniku, o jeho schopnosti generovať peňažné prostriedky, ale aj odhad jeho budúceho vývoja.

Každá organizácie musia dodržiavať určité pravidlá zúčtovania - účtovné štandardy. Podľa jej charakteru sa musia riadiť buď len národnými účtovnými štandardmi alebo ďalej štandardmi prijatými v EÚ (IAS/IFRS) alebo inými medzinárodnými (US GAAP).

V rámci finančného účtovníctva je najviac rozšírená medzinárodná certifikácia ACCA.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia