ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Finančné inštitúcie (Financial Institutions)
Finančné inštitúcie (Financial Institutions) sú všetky organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je hospodárenie s finančnými zdrojmi alebo cennými papiermi.

Finančné inštitúcie (Financial Institutions) sú všetky organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je hospodárenie s finančnými zdrojmi alebo cennými papiermi. Teda sprostredkovanie, poskytovanie alebo uchovávania finančných zdrojov, cenných papierov alebo rôznych finančné derivátov.

Medzi finančné inštitúcie patria:

  • Banky a pobočky zahraničných bánk
  • Sporiteľné a úverové družstvá (družstevnej záložne) - poskytujú vklady a úvery len svojim členom
  • Investičné spoločnosti a investičné fondy - fungujú na princípe kolektívneho investovania, predstavujú vyššie riziko, prináša vyššie výnosy
  • Penzijné fondy - spravujú penzijné pripoistenie
  • Poisťovne
  • Stavebné sporiteľne
  • Osoby alebo subjekty oprávnené obchodovať s cennými papiermi
  • Organizátori kapitálových trhov (trhov s cennými papiermi)
  • Osoby alebo subjekt prevádzkujúci herne, kasína, stávkové kancelárie, dražby mimo výkon rozhodnutia, obchody s nehnuteľnosťami, finančný prenájom, finančné činnosti, obchodovanie s cudzou menou, sprostredkovanie hotovostných a bezhotovostných prevodov finančných prostriedkov, sprostredkovanie sporenia alebo sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu poistnej či zaisťovacej zmluvy

Finančné inštitúcie podliehajú dohľadu a reguláciu na národnej i medzinárodnej úrovni. V oblasti bankovníctva sa vydávaním medzinárodných štandardov zaoberá Bazilejský výbor pre bankový dohľad.

V celosvetovom meradle pôsobí na finančom trhu Medzinárodné finančné inštitúcie, ktoré majú komerčný, regulačné i podporný charakter. Zvláštnou kategóriou finančných inštitúcií sú súkromné ​​subjekty poskytujúce kapitál (napr. venture kapitál, Angel investor), ktoré nepodliehajú dohľadu.

Využitie finančných inštitúcií v praxi: Každá organizácia musí využívať niektorú zo služieb finančných inštitúcií (najmä bankové služby, poisťovne) pre zabezpečenie obchodných transakcií, sprostredkovanie, získavanie a uchovávanie finančných zdrojov pre svoju prevádzku.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia