ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


V rámci EÚ sú pravidlá pre reguláciu finančného trhu tvorená v súlade s tzv Lamfalussyho štruktúrou.

V rámci EÚ sú pravidlá pre reguláciu finančného trhu tvorená v súlade s tzv Lamfalussyho štruktúrou.

Štruktúra sa opiera o tri úrovne noriem. Základom konceptu je rámcová smernica (v poisťovníctve Solvency II, v bankovníctve Basel III), ktorá obsahuje základné princípy a obmedzené množstvo technických detailov. Tie sú upravené na druhej úrovni vykonávacím predpisom. Treťou úrovňou systému sú ďalšie odporúčania a štandardy (závazné i nezávazné) prijímané v rámci European Supervisory Authority (ESA) jednotlivými rezortnou výbory (pre bankovníctvo European Banking Authority (EBA), pre trh s cennými papiermi European Securities nad Markets Authority (ESMA) a pre poisťovníctvo European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

Tieto tri výbory (EBA, ESMA a EIOPA) spolu s Európskou radou pre systémové riziká (ESRB) a národnými dozornými orgánmi tvoria tzv Európsky systém orgánov dohľadu nad finančným trhom (ESFS).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá