ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Finančná analýza
Finančnú analýzu (Financial analysis) možno chápať ako súbor činností, ktorých cieľom je zistiť a komplexne vyhodnotiť finančnú situáciu podniku.

Finančnú analýzu (anglicky Financial analysis) možno chápať ako súbor činností, ktorých cieľom je zistiť a komplexne vyhodnotiť finančnú situáciu podniku. Mala by rozpoznať zdravie podniku, odhaliť jeho slabé stránky, ktoré by sa do budúcnosti mohli stať pre podnik hrozbou, a identifikovať silné stránky, ktoré by podnik mohol v budúcnosti využiť ako príležitosť.

Finančná analýza vychádza predovšetkým z minulých dát, avšak je podkladom predovšetkým o rozhodovanie o budúcnosti.

Finančná analýza hodnotia podnik ako celok a vo všetkých faktoroch, ktoré ovplyvňujú finančnú situáciu podniku. Konkrétne:

 • Krátkodobá finančná situácia podniku - platobná schopnosť v horizonte 1 roka
 • Dlhodobá finančná situácia - schopnosť hradiť dlhodobé záväzky
 • Efektívne fungovanie podniku - dosahovaná rentabilita

Užívatelia finančnej analýzy

Informácie týkajúce sa finančného stavu podniku sú dôležité jednak pre manažérov podniku, ale aj ďalších subjektov. Užívateľa finančnej analýzy môžeme rozdeliť na externé a interné:

 • Externí používatelia:
  • Banky, veritelia
  • Investori
  • Manažéri konkurencie
  • Štát a jeho orgány
  • Zákazníci a dodávatelia
 • Interní užívatelia:

Vstupy do finančnej analýzy

Základnými vstupmi do finančnej analýzy sú interné zdroje informácií doplnené o externé zdroje. Medzi základné zdroje patria:

Základné metódy finančnej analýzy

Medzi základné metódy finančnej analýzy sa zvyčajne radí:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia