ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je FASB (Financial Accounting Standards Board)
FASB - Financial Accounting Standards Board je organizácia vytvárajúca účtovné štandardy v USA.

FASB (Financial Accounting Standards Board) je vládna organizácia vytvárajúca účtovné štandardy v USA.

História vzniku účtovných štandardov siaha v USA do medzivojnovej doby, do doby Veľkej hospodárskej krízy. Po krachu burzy v roku 1929 bolo potrebné obnoviť dôveru verejnosti v kapitálové trhy. Preto Kongres presadil jednak zákon o založení SEC (Securities and Exchange Commission - Komisia pre cenné papiere USA) a jednak zákon o jasných pravidlách a dostupných informáciách pre investorov na kapitálovom trhu. Dohľadom nad dodržiavaním týchto zákonov Kongres poveril SEC (prvým prezidentom SEC bol zvolený Joseph Kennedy - otec neskoršieho prezidenta USA Johna F. Kennedyho). Dôležitými informáciami pre investorov, akcionárov a veriteľov sú podľa zákona aj finančné výkazy. V USA ale nie sú direktívne zákonom stanovené účtovné postupy, preto bolo nutné vytvoriť také spoločné pravidlá a štandardy, ktoré by zjednocovali pohľad na firmy. Od roku 1973 bola tvorbou týchto štandardov poverená spoločnosť FASB - Financial Accounting Standards Board. FASB je zodpovedná za štandardy vo finančnom účtovníctve pre súkromné ​​firmy, vrátane obchodných a neziskových spoločností. Tieto štandardy sa nazývajú GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

Od roku 1984 sú v USA tiež vytvárané štandardy vo finančnom účtovníctve a výkazníctva pre subjekty verejnej správy. Týmto je poverený úrad GASB (Governmental Accounting Standards Board).

Ekvivalentná organizácia pre vytváranie účtovných štandardov v prostredí Európskej únie je IASB (International Accounting Standards Board). Jedná sa o medzinárodné účtovné štandardy IAS/IFRS.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.06.2013

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá