ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Faktúra (Invoice)
Faktúra (Invoice, Bill) je obchodný dokument vystavený predávajúcim kupujúcemu za dodaný služby alebo tovar.

Faktúra (Invoice, Bill) je obchodný dokument vystavený predávajúcim kupujúcemu za dodaný služby alebo tovar. Faktúra dokladá dodaný počet (kvantitu), predmet obchodu (službu alebo produkt), cenu a termín splatnosti a formu platby. Súčasťou faktúry sú zvyčajne základné identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho.

Existuje viac variantov faktúr:

  • Pre forma faktúra (Pro forma invoice)
  • Zálohová faktúra
  • Elektronická faktúra

Využitie faktúry v praxi: Faktúra sa používa v obchodnom styku ako doklad na základe ktorého zákazník zaplatí. Obvyklý proces je taký, že faktúra sa po dodávke produktov alebo služieb a ich odovzdanie. (V prípade tovaru je faktúra súčasťou dokumentov dodávky). Následne zákazník na základe faktúry v uvedený termín zaplatí. Platba na faktúru vyžaduje určitú mieru dôvery v obchodnom styku, pretože zákazník má už tovar či službu dodanú a dodávateľmi bude ešte len platiť. V rozvinutých krajinách je faktúra však bežne využívaná, hoci v praxi niekedy nastáva problém s nedodržaním termínu splatnosti faktúry a meškanie platieb.

Faktúra nie je presne daná legislatívou, jej konkrétne náležitosti sa môžu líšiť štát o štátu, avšak uznateľnosť faktúry v obchodnom styku platí naprieč štátmi. Teda napríklad faktúra vystavená v USA je uznaná v krajinách Európskej únie.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia