ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Faktoring (Factoring)
Faktoring je pojem, ktorý označuje predaj krátkodobých hromadných pohľadávok, ktoré nie sú zabezpečené, plynúcich z predaja tovaru a služieb předdobou ich splatnosti.

Faktoring (Factoring) je pojem, ktorý označuje predaj krátkodobých (zvyčajne so splatnosťou 14-90 dní) hromadných pohľadávok, ktoré nie sú zabezpečené (tj nie sú u nich použité platobne zaisťovacie prostriedky), plynúcich z predaja tovaru a služieb pred dobou ich splatnosti.

Ide o alternatívnu formu refinancovania založenú na odkúpenia pohľadávok. Odkúpenie pohľadávok prevádza špecializovaná faktoringová spoločnosť (jedná sa predovšetkým o banky alebo poisťovne, prípadne firmy s nimi vlastnícky spojené) zvyčajne bez možnosti spätného postihu dodávateľa v prípade, že odberateľ nezaplatí (tzv. bez regresu ).

Výhodou faktoringu je, že znižuje viazanosť kapitálu v pohľadávkach, eliminuje riziká nezaplatenia pohľadávky, úrokového rizika, znižuje administratívne náklady spojené s evidenciou pohľadávok.

Využitie faktoringu v praxi: Faktoring využívajú dodávatelia, znamená pre nich zvýšenie konkurencieschopnosti tým, že umožní platbu za dodávku s odloženou splatnosťou, ale zároveň nemajú imanie viazaný v pohľadávkach .

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia