ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí Facility manažér (Facility Manager)
Facility manažér (Facility Manager) je človek zodpovedný za riadenie a koordináciu pracovného prostredia naprieč celou organizáciou.

Facility manažér (Facility Manager) je človek zodpovedný za riadenie a koordináciu pracovného prostredia naprieč celou organizáciou. Jeho cieľom je zladiť pracovné prostredie, pracovníkov a pracovné činnosti. Je to manažér a zároveň aj odborník, ktorý vo svojej osobe musí spájať znalosti z rôznych odborov - z technických, procesných, ekonomických, ekologických , psychologických a etických. Zahŕňa v sebe princípy obchodnej administratívy, architektúry, humanitných a technických vied.

Náplňou práce facility manažéra je zlaďovaní pracovného prostredia v organizácii vo všetkých fázach - definuje koncepciu a stratégiu, meria kvalitu prostredia, analyzuje, spracováva plány zlepšenia, riadi a monitoruje dosiahnuté zlepšenia, podporuje požiadavky pracovníkov na zlepšenie ergonómie pracovného prostredia. Jeho zodpovednosťou je čo najefektívnejšie riadiť podporné procesy v organizácii tj tak, aby bola nastavená optimálna úroveň procesov vzhľadom k ich nákladom. Do jeho zodpovednosti patrí správa nehnuteľností, infraštruktúry, redukcia prevádzkových nákladov, zvýšenie efektivity pracovníkov (technikov, údržbárov, upratovania), ale aj spokojnosť zamestnancov na pracoviskách. Facility manažér je garantom bezchybného chodu podporných činností v organizácii.

IFMA (International Facility Management Association) definuje 3 úrovne certifikácií facility manažéra:

  • FMP (Facility Management Professional®)
  • SFP (Sustainability Facility Professional™)
  • CFM (Certified Facility Manager®)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.05.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá