ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Facility management
Facility management zahŕňa metódy a techniky riadenia a správy budov, infraštruktúry organizácie a celkového zosúladenia pracovného prostredia. Zahŕňa správu a rozvoj pracovného prostredia. Má úzku väzbu na riadenie ľudských zdrojov, manažment organizácie a riadenia služieb.

Facility management Facility management zahŕňa metódy a techniky riadenia správy budov, správy infraštruktúry organizácie a metódy celkového zlaďovaní pracovného prostredia organizácie. Obsahuje správu a rozvoj pracovného prostredia. Má úzku väzbu na riadení ľudských zdrojov, management organizácie a riadenie služieb. Často je pojem Facility management chybne spájaný iba s externým zabezpečením týchto služieb (tzv. outsourcingom), avšak pre samotný facility management nezáleží na tom, či sú tieto procesy zabezpečované nejakou formou outsourcingu alebo či si organizácia súvisiace procesy alebo služby zabezpečuje sama. Vzhľadom k tomu, že každý podnik, každá organizácia má nejakú infraštruktúru, majetok či pracovné prostredie, týka sa facility management v nejakej svojej podobe každého podniku.

Facility management je pojem, ktorý sa zvyčajne neprekladá. Existuje mnoho rôznych definícií tejto oblasti riadenie, dôležitá je definícia IFMA (International Facility Management Association):

“Facility management je súbor metód riadenia, ktoré pomáhajú v organizáciách zladiť pracovné prostredie, pracovníkov a pracovné činnosti. Zahŕňa v sebe princípy obchodnej administratívy, architektúry, humanitných a technických vied.”

Facility management zahŕňa niekoľko rôznych skupín procesov ako sú:

 • Management budov
 • Cable management
 • Area management
 • Cleaning management
 • A ďalšie

Informačné technológie v oblasti Facility managementu sa sústreďuje predovšetkým na popis infraštruktúry a zdrojov, ktoré sú v rámci facility managementu využívané.

 • BIM (Building Information Modeling)
 • CAFM (Computer Aided Facility Management)
 • CIFM (Computer Integrated Facility Management)
 • CMMS (Computerized Maintenance Management System)
 • FMS (Facility Management Systems)

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace štandardy:

 • EN15221

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

 • Facility Management Software FMS
predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia