ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Extrovert
Extrovert je človek, ktorý je spoločenský, zhovorčivý, komunikatívna a ľahko nadväzuje kontakty.

Extrovert je človek, ktorý je spoločenský, zhovorčivý, komunikatívny a ľahko nadväzuje kontakty. Opak extroverta je introvert. Delenie na extrovertov a introvertov je jedno z delenia typológie osobností, konkrétne ich temperamentu na základe prístupu k okoliu, ktorému položil základy C.G. Jung.

Extroverti sú ľudia žijúci navonok, sú zhovorčiví, majú radi dianie okolo seba a čerpajú energiu z okolitého sveta. Majú tendenciu byť v centre diania. Ľahko komunikujú, ľahko nadväzujú hovor, konajú impulzívne a sú k svojmu okoliu veľmi otvorení. Na druhú stranu sú povrchní a menej vnímaví k svojmu okoliu.

Ako je to s extrovertov v praxi?

Z prieskumov vyplýva, že pomer introvertov a extrovert v populácii je zhruba 1: 3. V skutočnosti neexistuje čistý extrovert (ani introvert). Väčšina psychológov, vrátane samotného C.G. Junga i ďalších uznávaných autorov, sa zhoduje že osobnosť každého človeka je zložená z extrovertnej alebo introvertnej časti a záleží len na tom, ktorá vlastnosť a ako výrazne prevažuje. Z toho vyplýva, že môžu existovať aj nevyhranené a prispôsobivé osobnosti, teda ľudia, ktorí v sebe majú črty extroverzie aj introverzie. Navýzají sa ambiverti.

Cez všeobecne vnímaný mýtus je, že extrovertný človek je všímavý k svojmu okoliu. Pravdou je, že oveľa vnímavejšie sú introverti, pretože intenzita vnímanie okolia u introvertov je nízka.

Aké je vhodné zamestnanie pre extrovertov?

Extrovertní ľudia sú vhodní pre také povolania, kde môžu dobre uplatniť svoje prednosti. Dobre sa cíti v spoločnosti a v centre diania a preto sú vhodní pre obchodné profesie, herca, trénera, učiteľa, reportéra, moderátora, ale aj manažéra manažéra.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá