ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Evidencia organizačnej štruktúry
Evidencia organizačnej štruktúry je vedenie informácií o usporiadaní vzťahov medzi jednotlivými organizačnými jednotkami a pracovníkov v rámci organizácie.

Evidencia organizačnej štruktúry (anglicky Organizational structure management) je vedenie informácií o usporiadaní vzťahov medzi jednotlivými organizačnými jednotkami a pracovníkov v rámci organizácie. Z toho vyplývajú základné právomoci a zodpovednosti jednotlivých organizačných jednotiek.

K čomu je evidencia organizačnej štruktúry v praxi?

Evidencia organizačnej štruktúry je dôležitá pre zachytenie vzťahov v organizačnej štruktúre, zaradenie jednotlivých pracovných pozícií či jednotlivých pracovníkov. Môže tiež zachytávať ich zaradenie do rôznych pracovných rolí. Je doplnkovou informácií k pracovnej náplni zamestnanca.

Informácie obsiahnuté v organizačnej štruktúre majú význam predovšetkým pre riadenie procesov, schvaľovanie, rozhodovanie, workflow, komunikačné toky, pre riadenie prístupových oprávnení, prístupových práv a mnoho ďalších organizačných vecí. Práve tieto informácie vyplývajú z organizačnej štruktúry az nadriadenosti či podriadenosťou, ktoré sú v nej zachytené. Evidencia organizačnej štruktúry teda nieje len obyčajný obrázok ktorý znázorňuje štruktúru organizácie.    Význam evidencie organizačnej štruktúry rastie z veľkostí organizácie, pretože s rastúcou specialiazací a stupni riadenia je potreba právomoci a zodpovednosti zachytiť. Nie je teda podstatná iba pre personalistov a nie je súčasťou iba personálneho softvéru. Svojim spôsobom je prítomná vo všetkých podnikových aplikáciách, a v ich nastavení prístupových oprávnení či workflow.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá