ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Európske oceňovacie štandardy (EVS-European Valuation Standards)
Štandardy EVS (European Valuation Standards) vydávané organizáciou TEGoVA prispievajú k implementácii objektívnejších trhových odhadov nehnuteľností a ďalších typov majetku v rámci celej Európy.

Štandardy EVS (European Valuation Standards) vydávané organizáciou TEGoVA prispievajú k implementácii objektívnejších trhových odhadov nehnuteľností a ďalších typov majetku v rámci celej Európy. Preto je dôležité vytvoriť jednotné oceňovacie štandardy pre trhové oceňovanie majetku európskymi odhadcovia.

Aktivita TEGoVA súvisiace s vydaním aktualizovaných EVS (EVS 2009) pod názvom “Modrá kniha” je dôležitá nielen pre krajiny EÚ, ale aj pre kandidátske krajiny a pre ostatné európske krajiny vrátane bývalých krajín ZSSR.

Významnú úlohu plní EVS pri zjednocovaní oceňovacích metodík aplikovaných jednotlivými členskými štátmi TEGoVA a pri zavádzaní jednotného názvoslovia v rámci procesu oceňovania majetku.

Medzinárodné štandardy pre oceňovanie majetku sa nazývajú The Intarnational Valuation Standards (IVS) a vydáva je IVSC (The International Valuation Standards Council).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia