ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Europass

Europass je celoeurópsky jednotný súbor dokladov o vzdelanie, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach ich držiteľa. Europass sa skladá z piatich samostatných dokumentov:

  • Europass-životopis - štruktúrovaný profesijný životopis navrhnutý Radou Európy - vzor životopisu
  • Europass-jazykový pas - dokument, so záznamom všetkých jazykových schopností a zručností v štruktúre CEFR.
  • Europass-mobilita - dokument s informáciami o absolvovanej európskej študijnej stáži (napr. stáže, študijný pobyt, odborná prax v zahraničí).
  • Europass-doplnok k diplomu - dokument, vystvětlující dosiahnutý stupeň vzdelania. Zabezpečí uznanie vzdelania a titulu v zahraničí.
  • Europass-doplnok k osvedčeniu - dokument vydávaný k osvedčenie o odbornej príprave

Využitie Europass v praxi: Dokumenty Europass nie sú novými certifikáty, jedná sa o štruktúrovaný životopis - teda súhrn všetkých relevantných informácií o držiteľovi v rôznych európskych jazykoch. Europass tým uľahčuje prezentovať sa a poskytnúť o sebe informácie tak, aby boli pochopené predovšetkým v zahraničí.

Europass v Európe nie je povinný. Uchádzač o zamestnanie ale môže v Európe použiť akúkoľvek inú podobu profesijného životopisu, ktorú zamestnávateľ uzná ako vhodnú pre svoje účely.

  • Ako napísať životopis
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)