ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ETA (Event tree analysis) - analýza stromu udalostí
Metóda ETA (Event Tree Analysis), v preklade Analýza stromu udalostí, používa sa zvyčajne skratka ETA. Jedná sa o kauzálny analytickú techniku​​, ktorá sa používa pre vyhodnotenie priebehu procesu a jeho udalostí vedúcich k možnej nehode.

Metóda ETA (Event Tree Analysis), v preklade Analýza stromu udalostí, používa sa zvyčajne skratka ETA. Jedná sa o kauzálny analytickú techniku, ktorá sa používa pre vyhodnotenie priebehu procese a jeho udalostí vedúcich k možnej nehode. Metóda ETA bola vyvinutá na žiadosť jadrového priemyslu po havárii v elektrárni Three Mile Island. Princíp metódy ETA je podobný ako u metódy FTA s tým rozdielom, že sa sledujú sa udalosti vedúce k poruche, nie iba zlyhanie ako je to v prípade FTA. Nachádza uplatnenie najmä v oblasti riadenie rizík a riadenia kvality, či riadenie bezpečnosti.

Metóda ETA je založená na analýze sekvencie činností a udalostí v procese vedúce k nehode, ktorú zobrazuje pomocou grafického logického modelu. ETA zvažuje tiež prípadné odozvy bezpečnostného systému a ľudskej obsluhy (operátorov). Výsledkom analýzy ETA sú rôzne scenáre nehody.

Praktické využitie metódy ETA: Metóda ETA pomáha systematicky popísať série aktivít bezpečnostného systému. Je ale vhodná pre analýzu akýchkoľvek zložitých systémov. Používa sa na identifikáciu a analýzu systémových, projektových a procesných slabých miest. Výsledkom je sada odporúčaní pre zníženie pravdepodobnosti nehody a zníženie ich následkov.

Metóda ETA je súčasťou normy IEC 62502 - Event Tree Analysis

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

  • IEC 62502

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia