ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ERP (Enterprise Resource Planning)
ERP - Enterprise Resource Planning, prekladané ako plánovanie podnikových zdrojov alebo ako plánovanie zdrojov organizácie. Ide o spôsob riadenia a plánovania zahŕňajúci všetky zdroje spojené s celou organizáciou (podnikom).

ERP (Enterprise Resource Planning) - prekladané ako plánovanie podnikových zdrojov alebo ako plánovanie zdrojov organizácie, používa sa zvyčajne skratka ERP. Je to v podstate evolúcie plánovaní MRP II.

Ide o spôsob riadenia a plánovania zahŕňajúce všetky zdroje spojené s celou organizáciou (podnikom). Súvisí teda s kontrolou organizácie (podniku) ako celku. Pojem ERP je najčastejšie spájaný s kategóriách podnikových informačných systémov, ktoré zahŕňajú komplexné riadenie zdrojov organizácie.

ERP ako oblasť riadenia zahŕňajúci všetky zdroja organizácie (zdroje podniku) je úzko prepojená na ICT, pretože celý rad pokročilých analytických funkcií a ďalších potrieb sa nezaobíde bez podpory sofistikovaných systémov a aplikácií. Zvyčajne sa jedná o balík aplikácií, ktorý umožňuje prepojenie riadenie všetkých zdrojov, najmä:

ERP z hľadiska IKT býva jadrom podnikového informačného systému a má silnú väzbu na oblasti CRM, SCM, HRM, FRM a ďalšie. Voľba systému však závisí od veľkosti, zložitosti a na konkrétnych potrebách organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia