ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Podnikový softvér (Enterprise Software)
Podnikový softvér (Enterprise Software) je súhrnný výraz pre všetok podnikový softvér, teda pre také aplikácie, ktoré slúžia na podporu fungovania organizácie / podniku, teda umožňujú spravovať zdroje organizácie, ponúkať a predávať služby a výrobky zákazníkom, nakupovať od dodávateľov a celkovo organizáciu fungovať.

Podnikový softvér (anglicky Enterprise Software) tiež podnikové aplikácie alebo nesprávne podnikový informačný systém je súhrnný výraz pre všetky podnikové aplikácie, teda pre také aplikácie, ktoré slúžia na podporu fungovania organizácie/podniku, teda umožňujú spravovať zdroje organizácie, ponúkať a predávať služby a výrobky zákazníkom, nakupovať od dodávateľov a celkovo organizáciu fungovať. Podnikový softvér je neoddeliteľnou súčasťou informačného systému organizácie.

Najčastejšie sa podnikové aplikácie delia do týchto oblastí:

Podnikové aplikácie v praxi: Organizácie môžu svoje podnikové aplikácie pre svoje potreby budovať buď vlastným vývojom (tzv. in-house development) alebo zaobstarať hotové riešenia od výrobcov na trhu alebo použiť nejaký zmiešaný model. Vývoj alebo úpravy hotového riešenia sa používajú v praxi vtedy, ak má organizácia veľmi špecifické požiadavky na fungovanie, hotové riešenie zaobstarávajú naopak pre oblasti, ktoré sú de-facto štandardizované (napr. účtovné systémy, systémy pre správu ľudských zdrojov atď). Na trhu dnes existuje veľká ponuka univerzálnych aj odvetvových riešení. Existujú riešenia čiastkové (zameraná len na jednu oblasť) aj riešenie pokrývajúci takmer všetky podnikové funkcie (napr. SAP).

Zavádzanie (implementácia) podnikových aplikácií je veľmi finančne a časovo náročné, typicky v jednotkách miliónov Sk pre stredné a veľké organizácie. Rovnako tak prevádzka je veľmi drahý a organizácie by mali poznať náklady a prínosy ich prevádzky. K tomu môžu použiť niektorú z metód výpočtu návratnosti alebo náklady - napr CBA alebo TCO). Typická situácia vo väčšine organizácií je taká, že využívajú viac riešení od viacerých dodávateľov. Jednoznačným trendom posledných rokov je výrazný nárast schopnosti podnikového softvéru sa vzájomne integrovať, čo je spôsobené najmä nástupom webových služieb a štandardizácie rozhranií medzi aplikáciami. Prispel k tomu aj trend návrhov architektúry týchto aplikácií s využitím SOA.

Podnikové aplikácie sú veľmi zložité a náročné a organizácie zvyčajne potrebujú špecialistov (napr. IT analytik, Správca aplikácie, Testér, Databázový špecialista atď) - ktoré majú buď vlastné alebo je outsourcujú od špecializovaných firiem. Ďalším trendom posledných rokov je tiež nákup podnikových aplikácií formou služby (pozri SaaS, XaaS) - tým sa podniky sústreďujú na svoj hlavný predmet činnosti a starosť o podnikové aplikácie prenechávajú najatým špecialistom. Tento spôsob nie je samozrejme vhodný pre všetky typy podnikových aplikácií a pre všetky organizácie.

Veľké organizácie sa nezaobídu bez role architekta informačného systému a bez systémového integrátora, ktorí pomáhajú navrhnúť a udržať zložité systémy čo najviac v súlade s potrebami organizácie as efektívnou prevádzkou.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

 • Administrátor siete (Network system adminstrator)
 • Business Analytik (Business Analyst)
 • Databázový špecialista
 • ERP specialista
 • Hardware Architect
 • IT analytik
 • IT konzultant
 • Programátor, vývojár
 • Softvérový Architekt
 • Správca aplikačného software
 • Technik hardware
 • Tester

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.01.2016
Má Vaša firma čo ponúknuť?
Ľudia, ktora to vedia