ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Emočná inteligencia (Emotional Intelligence)
Emočná inteligencia (Emotional Intelligence) je pojem psychológie. Goleman definoval emočnú inteligenciu ako: "Schopnosť vyznať sa sám v sebe iv ostatných, vnútorná motivácia a zvládanie vlastných emócií i emócií cudzích."

Emočná inteligencia (Emotional Intelligence) je pojem označujúci špecifický koncept inteligencie pôvodne predstavený Danielom Golemanom v roku 1995 (Goleman nebol prvým autorom tohto konceptu, ale bol najvplyvnejší).

Goleman definoval emočnú inteligenciu ako: “Schopnosť vyznať sa sám v sebe iv ostatných, vnútorná motivácia a zvládanie vlastných emócií i emócií cudzích.”

Podľa Golemana zahŕňa emočná inteligencia tieto zložky:

  • Sebauvedomovanie - uvedomovanie si a porozumenie vlastným emóciám
  • Sebaregulácia - zvládanie vlastných emócií a impulzov
  • Sociálne zručnosti - umenie a zručnosť v medziľudských vzťahoch
  • Empatia - vnímavosť k emóciám iných ľudí
  • Motivácia - schopnosť sám seba motivovať

Emočná inteligencia môže byť do istej miery porovnávaná so sociálnou inteligenciou (Vernon), alebo s intrapersonálnou a interpersonálnou inteligenciou u Gardnera, ​​prípadne s praktickou inteligenciou u Sternberga.

Praktické využitie konceptu emočnej inteligencie: V personalistike a riadení ľudských zdrojov pri vytváraní a obsadzovaní pracovných miest - analýza pracovných miest. Emočná inteligencia jedinca zásadným spôsobom ovplyvňuje okrem iného jeho schopnosť pracovať v tíme či inej skupine ľudí a tým aj jeho pracovné výsledky.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia