ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Emócie (Emotions)
Emócie patria medzi základné psychologické kategórie. Sú to subjektívne citové prežitky (napr. radosť, strach, prekvapenie) a ich sprievodné fyziologické zmeny (napr. tlak, tep a pod).

Emócie patrí medzi základné psychologické kategórie. Emócie má tri zložky (tzv. triáda emočné reakcie) - sú to subjektívne citové prežitky (napr. radosť, strach, prekvapenie), motorické prejavy (napr, výraz tváre) a sprievodné fyziologické zmeny (napr. tlak, tep a pod).

Emócie sú evolučne staršie ako rozumové procesy - zodpovedajú za ne evolučne staršie časti mozgu. Väčšinou sú horšie ovplyvniteľné vôľou než rozum.

Paul Ekman a Wallace V. Friesen identifikovali šesť základných emócií platných univerzálne naprieč všetkými rasami a kultúrami.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia