ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Emisné ážio (Share Premium)
Emisné ážio je rozdiel medzi nominálnou hodnotou akcií a ich trhovým kurzom.

Emisné ážio (anglicky Share Premium) je rozdiel medzi nominálnou hodnotou akcií a ich trhovým kurzom, trhovou hodnotou.

Čo znamená emisné ážio v praxi?

Nominálna hodnota akcie vychádza z počtu vydaných (emitovaných) akcií a hodnoty základného imania pri emisii akcií. Ak je výkonnosť firmy dobrá, tak trhová hodnota je obvykle vyššia ako hodnota emitovaných akcií. Tento rozdiel, teda emisné ážio, je vlastne finančná rezervou, ktorá však môže byť použitá len v súlade so stanovami.

Emisné ážio vznikne ale iba vtedy, ak akcie predáva sama firma. O emisnom ážiu nemožno hovoriť v prípade, že akcie predá investor, pretože sú príjmom investora, nie firmy samotnej.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá