ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ekonomické záležitosti
Odvetvie zahŕňa správu záležitoství a služieb v oblasti palív a energetiky, nerastných surovín, priemyslu, obchodu, dopravy, poľnohospodárstva, cestovného ruchu, trhu práce a pod.

Ekonomické záležitosti je odvetvie verejného sektora, podla členenie COFOG, ktoré zahŕňa tieto činnosti:

  • Všeobecné pracovné záležitosti (vrátane prevádzky úradov práce)
  • Správu poľnohospodárskych záležitostí a služieb v oblasti starostlivosti o pôdny fond a obrábanie pôdy
  • Správu záležitosťou a služieb v oblasti lesníctva
  • Správu záležitosťou a služieb v oblasti komerčného a športového rybolovu a lovu vykonávaného mimo národné parky a prírodné rezervácie.

Ďalej zahŕňa správu záležitostí týkajúcich sa uhlia a ostatných tuhých palív; spravovanie záležitosťou a služieb v oblasti ropy a zemného plynu; spravovanie záležitosťou a služieb v oblasti využívania jadrovej energie a ochrany pred ionizujúcim žiarením; spravovanie záležitosťou a služieb v oblasti ostatných palív; spravovanie záležitosťou a služieb v oblasti elektrickej energie; spravovanie záležitostí a služieb týkajúcich sa výroby, distribúcie a využívania tepla vo forme pary, horúcej vody alebo horúceho vzduchu.Takisto zahŕňa správu záležitosťou a služieb v oblasti ťažby av oblasti využívania prírodných nerastných zdrojov; spravovanie záležitosťou a služieb v oblasti priemyselnej výroby; spravovanie záležitosťou a služieb v oblasti stavebníctva. Tiež spravovanie záležitosťou a služieb v oblasti dopravy (cestná, dráhový, vodné, letecké a iné); spravovanie záležitosťou a služieb v oblasti veľkoobchodnej a maloobchodnej siete a skladovanie; spravovanie záležitostí týkajúcich sa záujmov a ochrany spotrebiteľov; správu ubytovacích a stravovacích zariadení a služieb; spravovanie záležitosťou a služieb v oblasti turistického ruchu.

Súčasťou odvetvie je tiež aplikovaný výskum a vývoj v oblasti všeobecných ekonomických, komerčných a pracovných záležitostí; aplikovaný výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva; aplikovaný výskum a vývoj v oblasti palív a energetiky; aplikovaný výskum a vývoj v oblasti ťažby, priemyselnej výroby a stavebníctva; aplikovaný výskum a vývoj v oblasti dopravy; aplikovaný výskum a vývoj v oblasti pôšt a telekomunikácií; aplikovaný výskum a vývoj v oblasti obchodu, turistického ruchu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia