ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Ekonomické teórie (Economic Theories)
Ekonomické teórie sa snažia vysvetliť ekonomické javy, vykladať prečo a ako sa ekonomika chová a ako najlepšie na tieto ekonomické javy pôsobiť a ako ich riešiť.

Ekonomické teórie (anglicky Economic Theories) sa snaží vysvetliť ekonomické javy, vykladať prečo a ako sa ekonomika chová a ako najlepšie na tieto ekonomické javy pôsobiť a ako ich riešiť. Sú to ucelenej zostavy predpokladov, hypotéz definícií a návodov čo by sa malo robiť v určitej ekonomickej situácii. V zásade sa prístupy ekonomický teóriou delí na pozitívne a normatívne.

Všetky ekonomické teórie používajú na vysvetlenie špecifických situácií alebo problémov v ekonomike nejakej svoje modely. Tieto modely ekonomických systémov sa snaží vysvetliť situáciu a riešiť ju pomocou prístupov, ktoré sú pre danú ekonomickú teóriu typické (napr. Keynesiánskej teórie stimuluje utlmenú ekonomiku pomocou štátnych peňazí).

Aká ekonomická teória je správna?

Existuje viac prístupov, škôl, hypotéz, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a v mnohom si aj odporujú. Ekonómia nie je exaktná veda a tým, ako sa vyvíja, vyvíja a mení sa o teórie. Je to o prístupe (podobne ako v politike či filozofii) - neexistuje a nikdy teda nebude existovať jedna jediná pravdivá a správna ekonomická teória.

Aké sú hlavné ekonomické teórie?

  • Klasická ekonomická teória - zhruba do 50. rokov
  • Keynesiánska teória - 1936 až 80. roky
  • Monetarismus - zhruba od konca 50. rokov
  • Nová klasická teória - od 70. rokov doteraz
  • Nová keynesiánska teória - od 80. roky doteraz.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia