ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ekonomická pridaná hodnota (EVA - Economic Value Added)
Ekonomická pridaná hodnota (Economic Value Added), zvyčajne sa používa skratka EVA, je pojem, ktorý označuje v súčasnosti veľmi významné hodnotovú mieru výkonnosti podniku.

Ekonomická pridaná hodnota (Economic Value Added), zvyčajne sa používa skratka EVA, je pojem, ktorý označuje v súčasnosti veľmi významné hodnotové meradlo výkonnosti podniku. Základnou myšlienkou ukazovateľa je, že investovaný kapitál musí mať väčší prínos, ako náklady na tento kapitál.

Ukazovateľ EVA vychádza z mikroekonomického poňatie ciele firmy - maximalizácia zisku, kedy zisk tu rozumieme ekonomický. Vyjadruje záujem vlastníkov a investorov. Pojem bol vytvorený v roku 1993 americkou konzultačnou firmou Stern Stewart Management Services.

Výpočet: EVA = NOPAT - WACC × C

kde:

EVA … Ekonomická pridaná hodnota,

NOPAT … prevádzkový výsledok hospodárenia (NOPAT = EBIT × (1-t)),

WACC … priemerné náklady na celkový dlhodobo investovaný kapitál,

C … Celkový dlhodobo investovaný kapitál (C = Pasíva - Krátkodobé záväzky z obchodného styku),

t … sadzba dane z príjmov.

Interpretácia výsledkov:

  • EVA> 0 - hodnota projektu sa zvyšuje, podnik vytvára hodnotu pre vlastníkov,
  • EVA = 0 - investovaná hodnota sa vracia bez zhodnotenia,
  • EVA <0 - dochádza k poklesu hodnoty firmy.

Dekompozícia vrcholového ukazovateľa EVA

Využitie pojmu Ekonomická pridaná hodnota v praxi: EVA sa používa na meranie výkonnosti podniku v smere maximalizácia hodnoty pre akcionárov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia