ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Ekonomická a finančné riziká
Ekonomická a finančné riziká v manažmente rizík, je pojem, ktorý zahŕňa riziká ovplyvňujúce ekonomické výsledky podniku.

Ekonomické a finančné riziká v manažmentu rizík, sú pojmom, ktorý zahŕňa riziká ovplyvňujúce ekonomické výsledky podniku. Tento druh rizík patrí medzi najvýznamnejšie. Jedná sa o riziká spojené s hospodárením a riadením ekonomiky v podniku, s chybami v iných oblastiach podniku aj s faktory mimo podnik. Vnútri podniku to môžu byť riziká spojené s nevhodným finančným riadením vrátane dôsledkov s ním spojených (strata, zadĺženosť, problémy s likviditou atď), nastavenie systému vnútropodnikového riadenia a nevhodného riadenia iných oblastí podniku, predovšetkým efektívnosti výroby. Mimo podniku sa potom jedná predovšetkým o podmienky podnikania - politické, legislatívne, obchodné, trhové a ekonomické. U ekonomických a finančných rizík je dôležité venovať sa ich prevencii.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia