ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ekonómia (Economics)
Ekonómia má celý rad definícií. Predovšetkým je vedou o ľudskom rozhodovanie a konanie vo svete obmedzených zdrojov a neobmedzených potrieb. Venuje sa produkcii, rozdeľovanie a spotrebe výrobkov a služieb.

Ekonómia (anglicky Economics) má celý rad definícií. Predovšetkým je vedný disciplínou, teda vedou o ľudskom rozhodovanie a rokovania vo svete obmedzených zdrojov a neobmedzených potrieb. Snažia sa vysvetliť ekonomické javy, predvídať budúci ekonomický vývoj a ekonomickej teórie sa snažia nájsť spôsob, ako najlepšie na ekonomické javy pôsobiť a ako ich riešiť.

Venuje sa produkciu, rozdeľovanie a spotrebe výrobkov a služieb. Ekonómie vlastne odpovedá na otázky:

  • Čo vyrábať?
  • Ako vyrábať?
  • Pre koho vyrábať?

Ekonómia na jednej strane úzko súvisí s matematikou, na druhú stranu súvisí so sociálnymi vedami, predovšetkým psychológiou a sociológiou.

Ekonómia sa zvyčajne delia na:

  • Mikroekonomie - skúma správanie jednotlivých ekonomických aktérov - domácností, firiem, štátu (predmetom mikroekonómie teda môže byť aj veľká nadnárodné korporácie)
  • Makroekonómiu - skúma správanie ekonomiky ako celku - produkciu, infláciu, nezamestnanosť, zahraničný a medzinárodný obchod, fiškálnej a monetárnej politiku (predmetom makroekonómie teda môže byť ekonomika aj veľmi malé krajiny - nižšia ako táto nadnárodné korporácie). Ekonomické teórie sa snažia vykladať prečo a ako sa ekonomika chová a ako na ňu pôsobiť.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá