ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Eisenhowerov princíp
Eisenhowerov princíp je technika určovanie priorít v rámci (seba) organizovanie rozhodovacie práce manažéra (typicky vrcholového), ktorú vypracoval Dwight Eisenhower

Eisenhowerov princíp je technika určovanie priorít v rámci (seba) organizovanie - rozhodovací práce manažéra (typicky vrcholového, napríklad CEO), ktorú vypracoval Dwight Eisenhower. Jedná sa o jednu z metód riadenia času. Úlohy sa delia podľa dvoch dimenzií:

  • Dôležitosť úlohy - ako je daná úloha v rámci organizácie alebo v rámci rozhodovacej právomoci manažéra dôležitý
  • Naliehavosť úlohy - ako je daná úloha časovo naliehavý

Výsledkom sú nasledujúce kombinácie úloh (rozhodnutie):

  • Dôležité a naliehavé - manažér rieši tieto úlohy sám a bezodkladne
  • Dôležité a nenaliehavé - manažér tieto úlohy odložia alebo je deleguje na nižšie stupne riadenia
  • Nedůležité, ale naliehavé - tieto úlohy je možné delegovať na nižšiu stupňa riadenia
  • Nedůležité a nenaliehavé - je potrebné vytvoriť také pravidlá rozhodovaní, aby sa tento typ úloh vôbec na danú rozhodovaciu úroveň nedostával (pozri Sloanův filter)

Napriek dôležitosti delegovanie menej dôležitých úloh na nižšie úrovne je potrebné pripomenúť existenciu Mintzbergova paradoxu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia