ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Efektívnosť (Efficiency)
Efektívnosť (Efficiency), tiež označované ako účinnosť alebo efektívnosť, označuje všeobecne efektívnosť vložených zdrojov a úžitok nimi získaný. Inými slovami sa jedná o pomer vstupov a výstupov nejakej činnosti či systému.

Efektívnosť (Efficiency), tiež označované ako účinnosť, efektivita alebo produktivita, označuje všeobecne účinnosť vložených zdrojov a úžitok nimi získaný. Inými slovami sa jedná o pomer výstupov a vstupov nejaké činnosti alebo systému. Z hľadiska riadenia podniku alebo organizácie sa jedná pomer množstva alebo kvalitu výsledných produktov a množstvo zdrojov vložených do produkčného procesu. Jedná sa teda o také použitie zdrojov, ktorým je dosiahnuté maximálneho objemu a kvality produktov.

Poznámka: Často dochádza k zlému prekladu či zámene s podobným pojmom Effectiveness (Účelnosť)

Efektívnosť v praxi: Ak sa hovorí v praxi o zvyšovanie efektívnosti, potom sa jedná spravidla o minimalizáciu nákladov alebo maximalizáciu úžitku, respektíve balansovanie primeranosti nákladov (ceny) a celkového úžitku. Snaha o zvyšovanie efektívnosti patrí k základným úlohám každého manažéra. V praxi sa používa najmä súslovie ekonomická efektívnosť, efektivita práce, efektivita verejnej správy a podobne. Dosiahnutie vysokej efektívnosti (efektivity) je kľúčom úspechu podniku v konkurenčnom prostredí.

Vo svete manažmentu je populárny citát PF Druckera: “Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things” ktorý možno preložiť ako “Účelnosť je o robenie správnych vecí a efektívnosť je robenie vecí správne”.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia