ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je EFE matice (EFE Matrix)
EFE matica (Efe Matrix) je analytická technika nadväzujúci na SWOT analýzu. Hodnotí sa externé pozície organizácie alebo jej strategického zámeru.

EFE matica (EFE Matrix) je analytická technika nadväzujúci na SWOT analýzu. EFE je akronym z External Factor Evaluation, tj hodnotenie interných faktorov. Skratka EFE sa neprekladá. Hodnotí sa externé pozície organizácie alebo jej strategického zámeru.

Postup vykonania hodnotenie:

 1. Spracovať tabuľku externých faktorov (napríklad kľúčových 5S a 5W zo SWOT)
 2. Priradiť každému faktoru váhy v rozsahu 0,00-1,00 podľa dôležitosti danej príležitosti alebo hrozby - suma váh sa musí rovnať 1,00
 3. Ohodnotiť faktory takto:
  • 4 body - výrazné O
  • 3 body - nevýrazné O
  • 2 body - nevýrazné T
  • 1 bod - výrazné T
 4. Násobiť váhu a hodnotenie u každého faktora - výsledkom je vážený pomer
 5. Sčítať vážené pomery jednotlivých faktorov - výsledkom je celkový vážený pomer

Celkové hodnotenie - výsledný vážený pomer hodnotí externej pozícii organizácie alebo strategického zámeru. Najlepšie možné hodnotenie je 4, najhoršie 1. Stredné hodnoty sa pohybujú okolo 2,5.

Príklad:

Celkový vážený priemer vyšiel 2.44, čo znamená, že zámer podniku je podložený stredne silnú externú pozíciou.

Praktické využitie EFE matice: V duchu uvedeného príkladu možno vyhodnocovať buď stratégiu organizácie, alebo vzájomne hodnotiť a porovnávať rôzne strategické zámery. Vybraný by mal byť zámer s najlepším výsledkom celkového váženého priemeru. Výsledky EFE matica je potrebné kombinovať s výsledkami IFE matice (IFE Matrix). Strategické rozhodnutia na základe EFE matice robí CEO a vrcholový manažment.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia