ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je EBIT (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi dlhodobého nehmotného majetku)
EBITA (Earnings before Interest, Taxes and amortization Charges) je zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi dlhodobého nehmotného majetku. EBITA je ukazovateľ, ktorý označuje EBIT zvýšený o odpisy dlhodobého nehmotného majetku.

Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi dlhodobého nehmotného majetku (Earnings before Interest, Taxes and amortization Charges), zvyčajne sa používa skratka EBITA, je ukazovateľ, ktorý označuje EBIT zvýšený o odpisy dlhodobého nehmotného majetku.

Výpočet: EBITA = EBIT + odpisy dlhodobého nehmotného majetku

EBITA v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov.

Ukazovateľ môže byť niekedy mylne zamenený s ukazovateľom EBITDA, v ktorom sú okrem odpisov dlhodobého nehmotného majetku (amortization Charges) zohľadnené tiež odpisy dlhodobého hmotného majetku (Depreciations Charges).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia