ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je e-Learning
e-Learning (niekedy tiež eLearning) je pojem používaný pre elektronické vzdelávanie, teda vzdelávanie s využitím informačných a komunikačných technológií. e-learningové vzdelávanie využíva rôzny multimediálny obsah, ako sú prezentácie, texty, odkazy, video, animované sekvencie, hlasové komentáre, zdieľané pracovné plochy, vlastné poznámky, testy, atď.

E-Learning (niekedy tiež eLearning) je pojem používaný pre elektronické vzdelávanie, teda vzdelávanie s využitím informačných a komunikačných technológií. Pojem e-Learning tiež v praxi označuje služby, ktoré sú na tomto spôsobe vzdelávania založené a nástroje (softvér), ktoré tento spôsob vzdelávania podporujú. Pre e-Learning je typické využitie internetu.

E-Learning nepredstavuje obyčajné vystavenie študijných materiálov na internet, ale jedná sa o organizovanú formu výučby (samoštúdia) podľa stanoveného výukového plánu. e-learningové vzdelávanie využíva rôzny multimediálny obsah, ako sú prezentácie, texty, odkazy, video, animované sekvencie, hlasové komentáre, zdieľané pracovné plochy, vlastné poznámky a celý kurz je zvyčajne zakončený testom.

e-learningové nástroje obvykle umožňujú tvorbu, aktualizáciu, distribúciu a vyhodnotenia študijného obsahu (kurzov) a komunikáciu medzi študentmi a pedagógmi a riadenie celého procesu štúdia.

Využitie e-learningu v praxi: e-Learning, ako elektronická forma samoštúdia sa využíva pre vzdelávanie zamestnancov organizácie, typicky pre produktové školenia, zaškoľovanie nových zamestnancov, BOZP, školenie vodičov, školenie firemných procesov a procedúr, jazykové kurzy, školenie komunikácie so zákazníkmi a ďalšie. Organizácia často využívajú e-Learning ako súčasti vnútropodnikové počítačovej sieti (intranet), alebo využívajú portálov poskytovateľov e-learningu na internetu. e-Learning sa využíva ako vhodný doplnok prezenčného štúdia (umožňuje jednoduché precvičovanie), alebo pre úplné dištančné štúdium.

Prínosy využitie e-learningu pre organizácie:

  • Zníženie nákladov na vzdelávanie (na strane študujúceho i organizátora)
  • Rýchle vyškolenie veľkého počtu pracovníkov
  • Nezávislosť na lokalite študujúcich (geografická nezávislosť)
  • Udržiavanie určitého stupňa vedomostí pre všetkých študujúcich
  • Hodnotenie všetkých podľa rovnakých pravidiel
  • Okamžitá spätná väzba

Bariéry využitie e-learningu pre organizácie:

  • Nutné technické vybavenie (e-Learning nástroj)
  • Príprava kurzu sa oplatí pre väčší počet vzdelávaných pracovníkov
  • Ťažšie využitie pre zložité témy

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia