ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je e-Government
e-Government (niekedy tiež eGovernment) je pojem pre využitie rôznych nástrojov, metód a informačných a komunikačných technológií s cieľom zlepšiť verejné služby pre podniky a občanov.

e-Government (niekedy tiež eGovernment - obvykle sa neprekladá) - pojem pre využitie rôznych nástrojov, metód a informačných a komunikačných technológií (ICT) s cieľom zlepšiť verejné služby pre podniky a občanov (zdroj: European Commision). Pojem e-Government sa používa pre označenie riešenie e-Business vo verejnom sektore. e-Government zahŕňa zlepšenie verejných služieb pri vzájomnej komunikácii medzi verejnou správou a občanmi alebo firmami (G2C, G2B), medzi vládnymi inštitúciami navzájom (G2G), ale tiež zvýšenie efektívnosti fungovania vnútri samotnej verejnej správy. Dôsledkom využitie ICT je zlepšenie procesov, služieb a celého fungovania verejnej správy i celého verejného sektora.

Existujú 4 základné vzťahy v rámci e-Governmentu:

Poznámka: Niektoré zdroje vykladajú ev pojmu eGovernment nielen ako elektronický, ale ako efektívna, čo je výklad širšie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia