ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je e-Discovery
Elektronické zisťovanie, častejšie sa používa anglický názov e-Discovery, je pojem, ktorý sa zaoberá zberom, spracovaním a prezentáciou elektronických dôkazov, ktoré sú ďalej využité v právnych sporoch. Cieľom e-Discovery je objaviť (discover) všetky dôkazné materiály, ktoré sú podstatné pre súdne konanie. Obe strany si tak môžu vytvoriť počiatočnú predstavu o dôkazoch, ktorými každá z nich disponuje.

Elektronické zisťovanie, častejšie sa používa anglický názov e-Discovery, je pojem, ktorý sa zaoberá zberom, spracovaním a prezentáciou elektronických dôkazov, ktoré sú ďalej využité v právnych sporoch. Cieľom e-Discovery je objaviť (discover) všetky dôkazné materiály, ktoré sú podstatné pre súdne konanie. Obe strany si tak môžu vytvoriť počiatočnú predstavu o dôkazoch, ktorými každá z nich disponuje.

V súčasnom globalizovanom podnikateľskom prostredí, plnom nových technológií, ako sú sociálne médiá, práce na diaľku a cloud computing, bude pre slovenské spoločnosti s ústrediami v iných jurisdikciách ( napr v USA) veľmi ťažké riešiť právny spor, ktorý má počiatky v USA. Ak sú príslušné dôkazy umiestnené na slovenskom serveri, budú podliehať nariadením EÚ, ktoré obmedzujú spracovanie a prenos takýchto údajov do USA. To je moment, kedy sa dobrá znalosť riadenia dôkazov presahujúcich hranice štátov stáva nevyhnutnou, rovnako ako úzka spolupráca medzi právnym a IT tímom v oboch krajinách.

E-Discovery v praxi: Nástroje e-Discovery je možné použiť pri internom firemnom vyšetrovaní alebo pri externom vyšetrovaní zo strany regulátora. Výraz e-Discovery je veľmi rozšírené v oblastiach, ako sú USA, Veľká Británia, Austrália či Južná Afrika. V jurisdikciách kontinentálneho práva, ako je napríklad Slovenská republika, však nie je zatiaľ toľko rozšírené ani samotné povedomie o e-Discovery.

Nové trestné činy ako napríklad “Denial of Service”, útok na internetové služby alebo stránky spôsobujúce ich nefunkčnosť, vyžadujú nové právne prístupy. Téma sa týka právnikov, prokurátorov, forenzných vyšetrovateľov, IT manažérov, policajtov i súdov.

Medzi vedúce spoločnosti v oblasti e-Discovery patrí napríklad Nuix, Relativity, Kroll Ontrack, Symantec (Clearwell), HP (Autonomy) a AccessData.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia