ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je e-Business
e-Business (niekedy tiež eBusiness) je pojem pre označenie elektronického podnikania, teda využívanie informačných a komunikačných technológií (ICT) a výhod internetu v podnikaní.

e-Business (niekedy tiež eBusiness) zvyčajne sa neprekladá, je pojem pre označenie elektronického podnikania, teda využívanie informačných a komunikačných technológií (ICT) a výhod internetu v podnikaniu. Pojem je spájaný s nástupom tzv “novej ekonomiky” v 80. a 90. rokoch minulého storočia, ktorá so sebou priniesla mohutný rozvoj podnikových informačných systémov a internetu. Slovo “e-business” bolo prvýkrát použité spoločnosťou IBM v rámci marketingovej kampane v roku 1996. Pojem sa aktívne používa dodnes. Cieľom e-Business je zlepšenie podnikových procesov alebo kvality služieb pre zákazníkov práve vďaka využitiu IKT a internetu. e-Business zahŕňa zlepšenie komunikácie medzi podnikmi, komunikácia podniku voči zákazníkom, dodávateľom či bankám alebo verejnej správe. Označuje ale tiež riešenie pre zvýšenie efektívnosti fungovania podnikov samotných, teda zlepšenie administratívy organizácie, zlepšenie ich procesov predaja, nakupovania, riadeni financií, ľudských zdrojov a ďalšie.

Aké prínosy a negatíva e-business?

Využitie informačných technológií a hlavne internetu, umožňuje zásadným spôsobom napriamiť rôzne procesy a vytvoriť úplne nové komunikačné a obchodné kanály s vysokou dostupnosťou (napríklad 24 hodín denne ), spôsoby výmeny informácií a komunikácie či nové spôsoby platenia. Väčšina procesov v podnikoch sa vďaka e-Business riešení výrazne zrýchlila a zjednodušila. Silným rozvojom e-Business dokonca vznikli nové trhy a obchodné príležitosti (napr. internetový marketing), podstatne sa zmenila celá marketingová koncepcia. Došlo k nahradeniu tradičných obchodov založených na papieri ich elektronickou formou (elektronická fakturácia, online bankovníctvo, riadenie skladov, vyhľadávanie polohy pomocou GPS, elektronické výkazníctvo a ďalšie). Celá vlna novej ekonomiky spôsobila obrovský rast celého odvetvia IKT, ktoré je pre mnohé krajiny významnou súčasťou ich HDP.

Negatíva e-Business spočívajú mnohokrát vo veľkých nákladoch niektorých riešení, ktoré nezodpovedajú ich skutočným prínosom.

Aký je rozdiel medzi e-business a e-commerce?

e-Business je najširší pojem pre využitie ICT v podnikaní, mnohokrát sa zamieňa s pojmom e-Commerce, čo je však užší význam iba pre elektronické obchodovanie. E-Business je najširší pojem pre rôzne využitia IKT, ktoré sú väčšinou označovaná písmenom “e”:

 • e-Banking
 • e-Commerce (elektronické obchodovanie)
 • e-Sales, e-Retailing (predaj produktov a služieb pomocou internetových predajných portálov)
 • Elektronická výmena dát, EDI
 • e-Customs
 • e-Fakturácia
 • e-Learning (Elektronické vzdelávanie pre zamestnancov)
 • e-Government
 • e-Procurement (nákup tovarov a služieb)
 • e-Human Resources Riadenie ľudských zdrojov a organizácie
 • CRM riešenie - Riadenie vzťahov so zákazníkmi pomocou nových komunikačných kanálov vrátane e-commerce riešenie
 • SCM riešenia (Riadenie dodávateľského reťazca pomocou nových komunikačných kanálov vrátane ** e-commerce ** riešenie
 • MIS - Manažérske informačné systémy a dátové sklady
 • Intranet a extranet (interná podniková komunikácia)
 • Online komunikácie, ako je Instant messaging, Groupware, email a ďalšie
 • e-project Management - riadenie projektov s využitím softvéru
 • Internet ako zdroj informácií

e-Business nemení zásadným spôsobom základné obchodné vzťahy, ale pomocou e-Business riešení sa menia spôsoby, cesty a kanály, ako sú obchodné vzťahy realizované. Pre vyjadrenie obchodných vzťahov sa používajú tieto skratky:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 09.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia