ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Du Pontova analýza (DuPont analysis)
Du Pontova analýza (DuPont analysis) je pojem, ktorý označuje rozklad ukazovateľa ROA alebo ROE. Du Pont diagram je považovaný za základnú pyramídovú štruktúru, patrí medzi pyramídové štruktúry pomerových ukazovateľov.

Du Pontova analýza (DuPont analysis), obyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje rozklad ukazovateľa ROA alebo ROE. Du Pont diagram je považovaný za základnú pyramídovú štruktúru, patrí medzi pyramídovej štruktúry pomerových ukazovateľov.

Základná rovnica pre výpočet:

ROA = ROS × Obrat aktív, tj

EBIT / Aktíva = EBIT / Tržby × Tržby / Aktíva

alebo

ROE = Čistý zisk / Tržby × Tržby / Aktíva × Aktíva / Vlastný kapitál

Príklad Du Pontova diagramu - rozklad ukazovateľa ROE:

Využitie pojmu Du Pontova analýza v praxi: Slúži k odhaleniu základných činiteľov efektívnosti, dopĺňa ukazovatele rentability.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia