ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dôvernosť (Confidentiality)
Dôvernosť (Confidentiality) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Dôvernosť znamená, že k informáciám alebo údajom majú prístup len oprávnené osoby.

Dôvernosť (Confidentiality) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Dôvernosť znamená, že k informáciám alebo dátam majú prístup len oprávnené osoby. Narušenie dôvernosti sa označuje ako nežiaduce sprístupnenie (disclosure).

Riešenie dôvernosti v praxi: Prístup k informáciám oprávnených osôb rieši v praxi každá organizácie a to minimálne na úrovni právomocí a zodpovednosťou vyplývajúcich z pracovných náplní. Ak je potrebné rozlíšiť stupňa dôvernosti informácií, organizácie používajú tzv. klasifikovaná informačnej schémy (classified information) ktorá rozdeľujú informácie od voľne dostupných až po dôverné informácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia