ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dostupnosť (Availability)
Dostupnosť (Availability) znamená, že dáta alebo iné zariadenie sú prístupné v okamihu jej potreby. Vyjadruje sa v percentách dostupného času.

Dostupnosť (Availability) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Dostupnosť znamená, že dáta sú prístupné v okamihu jej potreby. Narušenie dostupnosti sa označuje ako nežiaduce zničenie (destruction) alebo nedostupnosť. Dostupnosť je zvyčajne vyjadrená ako percento času v danom období, obvykle za rok. Orientačný zoznam dostupnosti je uvedený v tabuľke:

  • 90% dostupnosť znamená výpadok 36,5 dňa
  • 95% dostupnosť znamená výpadok 18,25 dňa
  • 98% dostupnosť znamená výpadok 7,30 dňa
  • 99% dostupnosť znamená výpadok 3,65 dňa
  • 99,5% dostupnosť znamená výpadok 1,83 dňa
  • 99,8% dostupnosť znamená výpadok 17,52 hodín
  • 99,9% (“tri deviatky”) dostupnosť znamená výpadok 8,76 hodín
  • 99,99% (“štyri deviatky”) dostupnosť znamená výpadok 52,6 minút
  • 99,999% (“päť deviatok”) dostupnosť znamená výpadok 5,26 minút
  • 99,9999% (“šesť deviatok”) dostupnosť znamená výpadok 31,5 sekúnd

Hoci je obvyklé uvádzať dostupnosť v percentách, presnejšie ukazovatele sú vyjadrením doby obnovenia systému a na množstvo dát, o ktoré môžeme prísť:

Riešenie dostupnosti v praxi: Nedostupnosť dát je jedným z rizík, ktorý môže postihnúť každú organizáciu. Dostupnosť je jedným s kľúčových požiadaviek na každý dôležitý informačný systém a vplyv na dostupnosť má mnoho faktorov, napríklad:

V prípade, že je časť softvér alebo infraštruktúra zabezpečovaná externe (napríklad hosting, webhosting), prenáša sa zodpovednosť za dostupnosť týchto komponentov na dodávateľa. Potom je potrebné mať vhodným spôsobom ošetrenú úroveň dostupnosti, ktorú musí dodávateľ dodržať. Zvyčajne je dostupnosť súčasťou dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia