ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Dohoda o vykonaní práce
Dohoda o vykonaní práce je pojem z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, ktorý v Českej republike označuje dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Dohoda o vykonaní práce je pojem z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, ktorý v Českej republike označuje dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Rozsah práce, na ktorý sa dohoda o vykonaní práce uzatvára, nesmie byť väčšia ako 300 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa v tom istom kalendárnom roku na základe inej dohody o vykonaní práce. V dohode o vykonaní práce musí byť uvedená doba, na ktorú sa táto dohoda uzatvára.

Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená písomne ​​a odmenou za vykonanú prácu je odmena z dohody.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje zákon č 262/2006 Z. z., Zákonník práce.

Využitie dohody o vykonaní práce v praxi: Zamestnávateľ má zabezpečovať plnenie svojich úloh predovšetkým zamestnancami v pracovnom pomere. V niektorých prípadoch - napríklad ak sú pracovné úlohy sú príležitostné alebo časovo obmedzené - je pre organizáciu prakticky či ekonomicky výhodnejšie využiť dohodu o vykonaní práce (alebo dohodu o pracovnej činnosti).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia